Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Bilance světového dne ledvin 9.3.2018

Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Garant: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Celkový počet vyšetřených zájemců: 82

 

Z toho:

Interní oddělení Strahov, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Garant: MUDr. Eva Veisová

Celkový počet vyšetřených zájemců: 54

 

Z toho:

Interní oddělení České Budějovice

Garant: prim. MUDr. Marie Pešková

Celkový počet vyšetřených zájemců 156

 

Z toho:

Nemocnice Blansko

Garant: prim. MUDr. Jindra Brabcová

Nefrologické pracoviště, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov, člen skupiny AGEL

Garant: Mgr. Jarmila Pfeilerová

Celkový počet vyšetřených zájemců 127 (33 mužů a 94 žen)

 

Z toho:

Nefrologické a hemodialyzační centrum, Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Garant: PhDr. Eva Mrázková

Celkový počet vyšetřených zájemců: 94 (61 žen, 33 mužů), průměrný věk 64let

Hemodialyzační oddělení a Nefrologická ambulance MMN v Jilemnici

Garant: MUDr. Opluštilová

Celkový počet vyšetřených zájemců 164

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Garant: prim. MUDr. Jitka Řehořková

Celkový počet vyšetřených zájemců: 154

 

Z toho:

Hemodialyzační středisko, Třebíč

Garant: MUDr. Hana Chmelíčková

Celkový počet vyšetřených zájemců: 78

Nefrologické a hemodialyzační centrum, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Garant: MUDr. Dino Alferi