Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Hematurie

Co je to hematurie?

Hematurie znamená přítomnost krve v moči. Za fyziologických okolností se červené krvinky (erytrocyty) v moči nevyskytují nebo jen zcela minimálně (1–2 červené krvinky v zorném poli při vyšetřování močového sedimentu).

Jaké typy hematurie existují?

Hematurie může být přímo zjistitelná zrakem, kdy pozorujeme zabarvení moči do červena či do hněda, pak ji označujeme jako makroskopickou. Pokud je hematurie prokazatelná pouze laboratorním vyšetřením, tak hovoříme o mikroskopické hematurii, která může být zjištěna náhodně při vyšetření moči provedeném z jiných důvodů. Je-li podezření na možnou příměs krve v moči u menstruujících žen či u žen po porodu, je vhodné zopakovat vyšetření moči po ukončení krvácení (případně po vložení tamponu do pochvy a pečlivém očištění genitálu).

Která onemocnění mohou vést ke vzniku hematurie?

Ke zvýšenému průniku erytrocytů do moči může dojít na kterékoli části močového traktu – počínaje ledvinami a močovou trubicí konče (obr. 1).

Obr. 1 - Příčiny hematurie vyplývají z postižení různých etáží močového traktu

Obr. 1 - Příčiny hematurie vyplývají z postižení různých etáží močového traktu

Červené krvinky se mohou vyskytnout v moči u různých onemocnění glomerulů (ledvinných klubíček, přes která se filtrují dusíkaté či toxické látky do moči). Při hematurii glomerulárního původu jsou krvinky tvarově změněny, jsou často menší velikosti, mají atypický (dysmorfní) vzhled. Poškození erytrocytů může být podmíněno jak mechanicky (při průchodu otvory v glomerulární bazální membráně – stěně ledvinných klubíček), tak osmotickým traumatem (při průchodu červených krvinek různými úseky ledvinných klubíček).

 

Poškozené erytrocyty je možné prokázat pomocí vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu, které spočívá ve vyšetření odstředěného močového sedimentu získaného od pacienta, jenž se čerstvě vymočil, speciálně upraveným mikroskopem (vybaveným tzv. fázovým kontrastem). Zjištění glomerulární erytrocyturie je důležité z hlediska volby dalších vyšetřovacích postupů, zejména renální biopsie (odebrání vzorku tkáně ledviny). Jedná se o to, aby nebyl pacient zbytečně vystaven vyšetřením cíleným na vyloučení urologické příčiny hematurie (endoskopické vyšetření močového měchýře, močových cest atd) (obr. 2).

 

Při hematurii extraglomerulárního původu jsou červené krvinky typicky uniformního kulatého, resp. diskoidního tvaru. Současně přítomná dysurie (pálení a řezání při močení) svědčí pro infekci močového měchýře, močových cest. Nedávno proběhlý infekt horních cest dýchacích může svědčit pro přítomnost postinfekčního či imunologického zánětlivého poškození ledvinných klubíček (tzv. IgA glomerulonefritidu).

 

Pozitivní rodinná historie ledvinného onemocnění může přispět k diagnostice dědičného poškození ledvin či polycystické choroby ledvin. Jednostranná bolest v bedru, která vyzařuje do třísel, bývá častá při obstrukci (ucpání) močovodu kamenem či krevní sraženinou.

Obr. 2 - Typicky tvarově změněné (dysmorfní) erytrocyty při vyšetření močového sedimentu mikroskopem s fázovým kontrastem

Obr. 2 - Typicky tvarově změněné (dysmorfní) erytrocyty při vyšetření močového sedimentu mikroskopem s fázovým kontrastem

U starších mužů se velmi často vyskytuje hematurie v souvislosti s nezhoubným či zhoubným onemocněním prostaty, bývá často i prvotním příznakem zhoubných nádorů ledvin a močových cest. Hematurie se může vyskytnout i po intenzivní fyzické zátěži či úrazu, příp. při nadměrném užívání protisrážlivé terapie.

Závěr

Ačkoli samotná přítomnost krve v moči je obvykle klinicky málo závažná, neměla by se nikdy přehlížet a vždy dokonale vyšetřit. Hematurie může být prvotním příznakem závažného ledvinného či urologického onemocnění a může tak přispět k jejímu včasnému odhalení i zvýšení pravděpodobnosti následné úspěšné léčby.