Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Svráštělé ledviny

Zdravý dospělý člověk má dvě ledviny, z nichž každá váží asi 150 gramů a měří v dlouhé ose 10–12 cm a 5–7 cm v krátké ose. Jejich hlavním úkolem je nepřetržitá produkce moči. K tomu potřebují příslušný průtok krve, který je asi 1,2 litru za minutu, a dostatečnou filtrační kapacitu. Kromě toho zdravé ledviny produkují některé hormony k regulaci krevního tlaku a na krvetvorbu a udržují vodní rovnováhu v těle.

Co znamená výraz „svráštělé“ ledviny?

Na podkladě nejrůznějších nemocí ledvin může dojít k jejich postupnému zmenšování a pro toto konečné stadium používáme výrazu svráštělé ledviny. Jejich hmotnost pak může být menší než 80 gramů a velikost menší než 8 × 4 cm.

 

Nejjednodušší metodou k jejich průkazu je ultrazvukové vyšetření.

Příčiny vzniku svráštělých ledvin

Příčinami svrášťování ledvin jsou především chronické záněty (bakteriální nebo na imunitním základě), poruchy cévního zásobení, vysoký krevní tlak, cukrovka, ale i dlouhodobé používání některých léků. Zmenšování ledvin může způsobit zvyšování krevního tlaku a tato okolnost může urychlovat další poškozování funkce ledvin a jejich svrášťování. Proto se tento začarovaný kruh musí včas přerušit.

 

Existují situace, kdy se svrášťuje pouze jedna ledvina. K tomu může dojít při zúžení ledvinné tepny, například sklerotickým procesem nebo na podkladě dlouhodobého jednostranného bakteriálního zánětu močových cest.

 

Jednostranné postižení může rovněž zapříčinit zvýšení krevního tlaku, a tak následně poškozovat i druhostrannou ledvinu. Pokud je svráštělá jen jedna ledvina, mohou zůstat funkce ledvin v rámci normy, protože druhostranná nepoškozená ledvina má tendenci tuto situaci kompenzovat, a tak příznaky ztráty funkce ledvin, popisované dále, se neprojeví.

Jakými příznaky se mohou svráštělé ledviny projevit?

Konečnou fází svrášťování ledvin je nezvratné selhání funkce ledvin. Než k tomuto stadiu dojde, mohou se vyskytnout ve vzájemných kombinacích některé méně výrazné příznaky, jako např.:

Jaké jsou možnosti léčby?

Aby se zabránilo vzniku svráštělých ledvin jako konečného stadia onemocnění ledvin z nejrůznějších příčin, je třeba dbát na následující opatření:

Pokud dojde k nezvratnému selhání funkce ledvin, musí nefrolog včas indikovat léčbu některou z forem náhrady funkce ledvin (hemodialýza, peritoneální dialýza a jejich modifikace, transplantace ledviny).

Poznámky na závěr: