Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Bilance světového dne ledvin 2014

Klinika nefrologie ,1. lékarská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Garant: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Nemocnice Blansko

Garant: prim. MUDr. Jindra Brabcová

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Garant: prim. MUDr. Jitka Řehořková

Celkový počet vyšetřených zájemců: 170

Z toho:

Interní oddělení České Budějovice

Garant: prim. MUDr. Marie Pešičková

Celkový počet vyšetřených zájemců 18, z toho 2 pacienti pozváni k dalšímu podrobnému nefrologickému vyšetření.

Celkový počet vyšetřených zájemců: 67, z toho 20 pacientů pozváno k dalšímu podrobnému nefrologickému vyšetření

Hemodialyzační oddělení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici

Garant: prim. MUDr. Alexandra Opluštilová

Pacienti s nálezem v moči budou pozváni k podrobnějšímu nefrologickému vyšetření. Pacienti s hypertenzí a prediabetem budou svěřeni do péče svých praktických lékařů.

Hemodialyzační oddělení nemocnice Klatovy

Garant: MUDr. František Švára

Celkový počet vyšetřených zájemců: 105, z toho 5 pacientů pozváno k dalšímu podrobnému nefrologickému vyšetření, 30 pacientů odesláno k vyšetření k praktickému lékaři.

Nemocnice Prachatice, a.s.

Garant: MUDr. Eva Pauchová

Celkový počet vyšetřených zájemců 18, z toho 2 pacienti pozváni k dalšímu podrobnému nefrologickému vyšetření.

Hemodialyzační oddělení nemocnice Strakonice

Garant: prim. MUDr. Josef Moltaš

Celkový počet vyšetřených zájemců: 14

Bez záchytu nefrologického onemocnění.

Hemodialyzační oddělení nemocnice Tábor

Garant: prim. MUDr. Jiřina Suchanová

Celkový počet vyšetřených zájemců 40, z toho 5 pacientů pozváno k dalšímu podrobnému nefrologickému vyšetření.