Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Rok 2012

Světový den ledvin 2012

Světový den ledvin se uskuteční 8.3.2012 a bude zaměřen na problematiku transplantací ledvin.

 

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily, letos již posedmé, Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 8. 3. 2012) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. V letošním roce je Světový den ledvin zaměřen na problematiku transplantací ledvin. Právě transplantace ledvin, zejména je-li provedena preemptivně od živého dárce, představuje nejlepší metodu léčby pacientů s chronickým selháním ledvin. Domníváme se, že je nutné zvýšit povědomí pacientů o této metodě léčby, o jejích pozitivních výsledcích a také informovat širokou laickou veřejnost o významu dárcovství orgánů.

 

Dovolte, abychom vás pozvali na slavnostní sympozium, konané u příležitosti Světového dne ledvin 2012, které organizuje Klinika nefrologie IKEM ve spolupráci s Nadací pro nemoci ledvin a Českou asociací sester a jehož hlavním tématem je právě transplantace ledvin. Toto symposium je součástí dlouhodobé iniciativy Kliniky nefrologie IKEM, zaměřené na neustálé zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o této metodě léčby.

 

Na setkání s vámi se těší

Bc. Vladěna Homolková, vrchní sestra Kliniky nefrologie, Transplantcentrum, IKEM

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie, Transplantcentrum, IKEM