Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Vysoký krevní tlak a ledviny

Ledviny a regulace krevního tlaku spolu úzce souvisí. Onemocnění ledvin může způsobit vysoký krevní tlak a naopak vysoký krevní tlak může poškodit funkci ledvin.

Co je to krevní tlak?

Krevní tlak je tlak, který vzniká při srdeční činnosti a působí na pružné stěny tepen. Díky němu je umožněno odvádět krev od srdce směrem k orgánům, jako je například mozek, játra, ledviny, střevo a podobně.

 

Při jeho měření určujeme dvě hodnoty. Horní je systolický tlak, dolní hodnota určuje diastolický tlak. Horní hodnota udává nejvyšší tlak krve v okamžiku, kdy se srdce stáhne a pumpuje krev do tepen. Dolní hodnota určuje nejnižší tlak krve v okamžiku, kdy se srdce roztahuje a plní krví. Naměřené hodnoty krevního tlaku jsou proto dvě, první systolická, druhá diastolická. Nejčastěji používanou jednotkou jsou milimetry rtuťového sloupce (např. 120/80 mm Hg).

 

Krevní tlak je ovlivněn věkem, pohlavím, jeho hodnoty během dne nejsou stejné a kolísají podle fyzické nebo jiné zátěže. O vysokém krevním tlaku u dospělých většinou hovoříme, když v klidových podmínkách při opakovaném měření přesahuje 140/90. U diabetiků jsou kritéria pro posuzování krevního tlaku ještě přísnější. Diagnózu vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) však nestanovujeme na základě jednoho vyšetření. Vhodným způsobem, jak posoudit tlak krve, je 24hodinové měření krevního tlaku přenosným monitorem.

Jak vzniká vysoký krevní tlak?

Celá řada nemocí může způsobit vysoký krevní tlak. U většiny pacientů se ale žádná příčina nezjistí. Rizikovými skupinami pro vznik vysokého krevního tlaku jsou:

Častější je výskyt vysokého krevního tlaku u mužů než u žen.

Proč se musí vysoký krevní tlak léčit?

Důležité orgány jako srdce, mozek, oči a ledviny mohou být v důsledku neléčeného vysokého krevního tlaku závažně poškozeny. Dlouhodobě neléčený krevní tlak může způsobit srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo selhání funkce ledvin.

 

Závažnou skutečností je to, že vysoký krevní tlak v prvních letech po jeho vzniku nemusí nemocný nijak pociťovat. Pokud už vzniknou orgánové komplikace, mohou se objevit následující příznaky:

Vysoký krevní tlak a onemocnění ledvin

Většina onemocnění ledvin, která vedou ke zhoršení jejich funkce, mohou způsobovat i vysoký krevní tlak. Vysoký krevní tlak sám o sobě vede často k dalšímu poškozování ledvin. Zvláště negativně se to projevuje u pacientů, jejichž onemocnění ledvin je spojeno se ztrátami bílkoviny do moči. Aby se tento bludný kruh přerušil, je bezpodmínečně nutné vysoký krevní tlak normalizovat. Bylo prokázáno, že správnou léčbou vysokého krevního tlaku je možné oddálit nutnost zahájení dialyzační léčby o řadu let.

 

Přestože se onemocnění ledvin spojené s vysokým krevním tlakem nemusí projevovat žádnými příznaky, je nezbytně nutné se podrobovat pravidelným kontrolám u lékaře. Specialista na poruchy funkce ledvin se nazývá nefrolog.